HMOTNOPRÁVNE PODMIENKY VYHOTOVENIA KAMEROVÉHO ZÁZNAMU A JEHO PROCESNÁ PRÍPUSTNOSŤ

Na webovom portáli www.epravo.sk bol publikovaný nový článok týkajúci sa zákonných podmienok zaznamenávania činnosti tretích osôb prostredníctvom kamerového systému a otázok, kedy možno takto zaznamenané údaje použiť ako dôkaz v civilnom a v trestnom konaní. Autorom článku je náš kolega Pavol Chrenko.

Dostupné na: http://www.epravo.sk/top/clanky/hmotnopravne-podmienky-vyhotovenia-kameroveho-zaznamu-a-jeho-procesna-pripustnost-3526.html