Pavol Chrenko sa stal partnerom RELEVANS

Pavol Chrenko je sporový advokát, ktorý sa primárne venuje zastupovaniu klientov v komplexných a náročných sporoch. Špecializuje sa na spory v oblasti obchodného práva, práva hospodárskej súťaže, ústavného práva, správneho práva, bankového práva, ochrany osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby.

Alexander Kadela, riadiaci partner RELEVANS: „Palo je vynikajúci sporový advokát, ktorý je zároveň veľmi zanietený a pracovitý. Je to človek, na ktorom sa dá odborne aj ľudsky stavať. Jeho prístup k práci a firme a tiež dosiahnuté úspechy predikovali, že otázka partnerstva bude len otázkou času. V našej advokátskej kancelárii sa snažíme motivovať a podporovať schopných ľudí a dávať im priestor na osobný rast. Verím, že sa mu bude aj naďalej skvele dariť. Držím mu palce a prajem veľa úspechov.“

Pavol Chrenko: „Obdobie mojej doterajšej spolupráce s RELEVANS považujem za moju druhú vysokú školu, tentokrát zameranú na sporovú agendu. Táto spolupráca mi umožňuje pracovať na významných a zložitých prípadoch, z ktorých každý je zaujímavý a jedinečný. Značný vplyv na môj odborný rast mali advokáti RELEVANS Alexander Kadela, Tomáš Bardelčík a Slavomír Máčaj  -od nich som si osvojil vysoké pracovné nasadenie, zmysel pre detail, snahu čo najhlbšie porozumieť analyzovanému problému a čo najlepšie vyriešiť ťažké situácie. To všetko mi umožnilo nadobudnúť unikátny mix vedomostí a skúseností. Možnosť stať sa partnerom jednej z najlepších advokátskych kancelárií na Slovensku, silne zameranej práve na sporovú agendu, je pre mňa pocta a ocenenie mojej doterajšej práce. Som zvedavý a teším sa na to, čo prinesie naša spolupráca v budúcnosti.“