LEGAL 500: COUNTRY COMPARATIVE GUIDE

Pre medzinárodnú právnu platformu The Legal 500 (Legalease) sme aj pre aktuálny rok 2021 prispeli do Country Comparative Guides, ktorý poskytuje prehľad o práve a praxi v jurisdikciách jednotlivých štátoch.

Prečítajte si náš príspevok online sprievodcu, zaoberajúci sa problematikou riešenia sporov na Slovensku, základnom postupe, lehotách, ako aj o aktuálnymi problémami a dopadmi pandémie na súdne konanie.

https://www.legal500.com/guides/chapter/slovakia-litigation/?export-pdf