Lucia Baranová novou partnerkou RELEVANS

S účinnosťou od 1.2.2018 sa novou partnerkou RELEVANS stala advokátka Lucia Baranová.

Lucia Baranová bude v kancelárii zodpovedná najmä za PR, marketing, HR stratégiu firmy, výber nových členov tímu, ich profesionálny rozvoj a podporu firemnej kultúry. Spolu s ostatnými partnermi sa bude aktívne podieľať na organizovaní vnútorného života kancelárie a rozhodovaní o jej ďalšom rozvoji a smerovaní.

Alexander Kadela, managing partner RELEVANS uviedol: „S Luciou spolupracujem už vyše 8 rokov a je vnímaná nielen ako skvelý právnik, ale aj ako človek, ktorý je schopný chápať potreby firmy a posúvať ju vpred. Zmena jej agendy a pozície bola prirodzeným vývojom. Je jednak formálnym potvrdením ohodnotenia jej doterajšej práce, ako aj odrazom toho, že vo firme posilňujeme riadiace procesy smerujúce k skvalitneniu našich výstupov, ako aj k budovaniu našej značky.“