Martina Martáková bude v RELEVANS viesť oddelenie M&A divízie

Divízia M&A, ktorá klientom RELEVANS poskytuje právne služby v oblasti M&A transakcií, práva obchodných spoločností, bankovníctva a financií, práva cenných papierov a práva hospodárskej súťaže, prechádza organizačnými zmenami a postupným vytváraním samostatných organizačných útvarov – oddelení.

Za vedúcu prvého novovytvoreného oddelenia bola ustanovená Martina Martáková. Martina bude zabezpečovať personálne, organizačné ako aj ekonomické vedenie svojho oddelenia a zodpovedať priamo Mariánovi Masarikovi, partnerovi kancelárie zodpovednému za riadenie divízie.

Členmi Martinou vedeného oddelenia sú advokáti Katarína GoldbergerováMichal Marhefka a advokátska koncipientka Zuzana Rosinová.

Marián Masarik, partner: „Ide o prvý krok s cieľom vytvoriť viaceré efektívne fungujúce oddelenia v rámci divízie, čo sa budeme spoločne s ostatnými kolegami snažiť čo najskôr dosiahnuť. Martine blahoželám a prajem veľa energie a úspechov. Veríme, že táto zmena prispeje k zlepšeniu organizácie práce a fungovaniu celej divízie, a tým aj k lepšiemu uspokojeniu potrieb a požiadaviek našich klientov.“