NESTAČÍ, ŽE PRÁVO A FAKTY SÚ NA VAŠEJ STRANE. MUSÍTE O TOM PRESVEDČIŤ SÚD

Prečítajte si rozhovor s naším partnerom Mgr. Slavomírom Máčajom, ktorý vyšiel v týždenníku Trend.

V advokátskej kancelárii Relevans, ktorá píše na Slovensku svoju históriu už od roku 2010, ste nový čerstvo vymenovaný partner. Môžete o sebe povedať viac?

Narodil som sa a vyrastal som v Banskej Bystrici, právo som vyštudoval v Košiciach. Teraz žijem a pôsobím v Bratislave. V každom z týchto krajov Slovenska som prežil niečo pekné a podnetné. Počas svojej praxe som sa stretol s rôznymi oblasťami práva a prešiel som viacerými agendami. V súčasnosti sa však už takmer výlučne venujem sporovej agende, najmä zastupovaniu klientov v komplexných obchodných a civilných sporoch.

Čo pre vás ako advokáta, ktorý sa zameriava na spory, znamená pozícia partnera v Relevans?

S kanceláriou Relevans spolupracujem v rôznych formách už od jej vzniku. Obdobie tejto spolupráce môžem označiť za svoju druhú vysokú školu, tentoraz zameranú na právnu prax. Spolupráca s Relevans mi umožnila pracovať na veľkých a zložitých prípadoch, z ktorých každý bol niečím jedinečný. Značný vplyv na mňa mal náročný štýl práce riadiaceho partnera pána Kadelu — najmä jeho zmysel pre detail a neustále, vytrvalé a kreatívne hľadanie možností, ako čo najlepšie vyriešiť ťažké situácie, ktoré takéto prípady so sebou prinášajú. To všetko vytvorilo jedinečný praktický tréning. Tento tréning a značná energia, ktorej vloženie do prípadu sa v Relevans vyžaduje, spolu s mojou vrodenou vlastnosťou analyzovať problémy a pochopiť ich podstatu, mi umožnil nadobudnúť unikátny mix znalostí a skúseností, ktoré by som inak získal len veľmi ťažko. Partnerstvo s Relevans je tak svojím spôsobom logickým vyústením našej dlhodobej spolupráce. Možnosť stať sa partnerom jednej z top slovenských advokátskych kancelárií, silne orientovanej práve na spory, vnímam ako poctu a ocenenie svojej doterajšej práce. Teším sa na nové výzvy.

Čomu sa chcete venovať ako partner Relevans?

V Relevans sa tradične kladie veľký dôraz na sporovú agendu, čo je moja špecializácia. Tak ako doteraz, aj ako partner by som sa chcel venovať praktickému výkonu nášho remesla — čiže zastupovaniu klientov v súdnych sporoch. Okrem toho však plánujeme aj ďalšie aktivity zamerané na všestranný rozvoj advokátskej kancelárie. Smerom dovnútra máme v úmysle budovať a vylepšovať systémy tréningov pre mladších právnikov a pre zdieľanie know-how. Radi by sme vytvorili prostredie, ktoré je podnetné a inšpirujúce a v ktorom sa naši právnici budú môcť naplno realizovať a rozvíjať. Smerom navonok zamýšľame posilniť to, čo by som označil ako „advokácia  v širšom zmysle“. V užšom zmysle sú advokáti osobami, ktoré obhajujú záujmy svojich klientov. My si však myslíme, že advokáti by sa mali aktívne zaujímať aj o úroveň ochrany práv jednotlivcov a celkový stav právneho štátu. Súčasný stav nie je celkom uspokojivý. Do budúcnosti preto plánujeme prostredníctvom publikačných a iných aktivít otvárať diskusiu k zásadným právnym problémom s cieľom prispieť k zlepšeniu ochrany práv jednotlivcov, k zvyšovaniu kvality súdnych rozhodnutí a k pozdvihnutiu celkovej úrovne právneho štátu.

Keď už hovoríme o súdnych sporoch, aká je úloha advokáta v súdnom spore?

Mnoho ľudí si predstavuje súdny spor tak, že strany prezentujú fakty a následne súd tieto fakty objektívne zhodnotí a v súlade s právnymi predpismi rozhodne. Lenže rozhodovanie sporov nie je priamočiary a čisto objektívny proces. Často sú fakty sporné, ich význam pre rozhodnutie nejasný a právo nejednoznačné. Nestačí, že právo a fakty sú na vašej strane, musíte o tom presvedčiť súd. Advokát preberajúci zastupovanie klienta v zložitom spore tak podľa mňa skôr pripomína šachistu, ktorý preberá rozohratú partiu v komplikovanom postavení plnom skrytých nuáns, taktických trikov a dlhodobých pozičných výhod a slabín. To sú východiskové objektívne faktory. Ďalší vývoj však už dosť závisí od advokáta. Rovnako ako v šachovej partii, aj v súdnom konaní prichádzajú zvraty, iniciatíva sa presúva z jednej strany na druhú. A nezriedka zvíťazí ten, kto stál na začiatku horšie. V konečnom dôsledku vyhrá ten, kto dokáže presvedčiť súd. Ak budeme pokračovať v šachovej analógii, je rozdiel, ako by pozíciu odohral Carlsen alebo Kasparov a ako by ju odohral priemerný šachista. To isté platí aj v advokácii. Nie je jedno, kto vás zastupuje v súdnom konaní.

A v čom sa teda líši kvalitný advokát od ostatných?

Myslím si, že odhliadnuc od samozrejmostí rozhodujú najmä dve veci. Predovšetkým je to schopnosť ísť do hĺbky a vniesť do súdneho sporu nové, neočakávané idey. Hlboké analýzy vám umožňujú objaviť nové súvislosti alebo pripraviť sa na rôzne scenáre vývoja. Neobvyklá idea môže zrazu postaviť prípad do celkom iného svetla. Súdne spory poskytujú veľa priestoru na kreativitu. Akýkoľvek detail môže pri konečnom zúčtovaní prevážiť misku váh na vašu stranu. Ale nové idey samy osebe stačiť nemusia. Druhá vlastnosť dobrých advokátov, často podceňovaná, je schopnosť prezentovať idey v konaní spôsobom, ktorý je pre sudcu jasný, zrozumiteľný a presvedčivý. Je dôležité dbať na to, aby zásadné argumenty nezostali nedotiahnuté alebo pochované v záplave nepodstatných informácií. Dobrí advokáti rozumejú tomu, že nie je dôležité len to, čo hovoríte, ale aj ako to hovoríte. V Relevans vždy premýšľame nielen nad tým, aké argumenty a dôkazy uplatniť, ale aj nad tým, ako ich uplatniť čo najúčinnejšie. Na našej webstránke máme motto „Each detail is relevant“. A to je výstižné. Ako pri každej ľudskej činnosti, to, čo odlišuje majstra od ostatných, je jeho prístup k detailom.