Nové posily v RELEVANS

Advokátska kancelária RELEVANS od apríla 2023 rozšírila svoj tím právnikov o dvoch nových advokátov – Tomáša Baluna a Tibora Križana.

Tomáš Balun je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (2006). Následne absolvoval aj postgraduálne štúdium v programe Deutsches Recht na Humboldtovej univerzite v Berlíne, kde mu bol v roku 2010 udelený titul Master of Laws.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobil v advokátskej kancelárii RUŽIČKA AND PARTNERS, kde sa venoval predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, pracovnému právu, sporovej agende a ochrane osobných údajov.

V RELEVANS je zaradený do Divízie sporovej agendy a posilnil tím procesných právnikov. Svoje viac než 17- ročné skúsenosti zúročuje pri príprave komplexných právnych analýz, žalôb a iných súdnych a správnych podaní, vypracovávaní zmlúv a zastupovaní klientov v súdnych a správnych konaniach.

Tomáš Balun, advokát

Tibor Križan je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave (2017). V roku 2016 taktiež absolvoval študijný pobyt na University of East Anglia v Spojenom Kráľovstve.

Tibor do RELEVANS prichádza z advokátskej kancelárie PAUL Q, kde poskytoval právne poradenstvo najmä v oblasti obchodného práva, vrátane práva obchodných spoločností a oblasti fúzií a akvizícii, práva hospodárskej súťaže, realitného práva a v oblasti ochrany osobných údajov.

V RELEVANS nadviazal na svoje predchádzajúce skúsenosti a právne služby poskytuje v rámci Divízie M&A, bankového práva, obchodného práva a práva hospodárskej súťaže.

Tibor Križan, advokát

Alexander Kadela, riadiaci partner RELEVANS uvádza: „Od klientov kontinuálne dostávame množstvo zaujímavých a komplexných zadaní, čo som veľmi rád. Snažíme sa pre nich poskytovať len tie najlepšie právne služby a neustále sa posúvať vpred. Tomáš a Tibor posilňujú nosné oblasti nášho pôsobenia. Verím, že naša spolupráca bude obojstranne prospešná a obohacujúca a prinesie pre našich klientov ďalšiu pridanú hodnotu.“