Prečo si vybrať RELEVANS?

  • Vynikajúca znalosť lokálneho trhu.
  • Viacnásobný víťaz súťaží advokátskych kancelárií.
  • Jedna z najväčších kancelárií v SR s 30+ právnikmi s prevahou seniorov.
  • Aktívna účasť partnerov na riešení projektu vo všetkých jeho fázach.
  • Skúsenosti s riešením náročných právnych problémov.
  • Zameranie na pro-business riešenia.
  • Stabilné portfólio spokojných klientov.

Domáce ocenenia

RELEVANS sa pravidelne zúčastňuje prestížnej a úzko profilovej súťaže Právnická firma roka, ktorá hodnotí právny servis advokátskych kancelárii pôsobiacich na slovenskom trhu.

V rokoch 2022, 2021 a 2019 bola RELEVANS udelená hlavná cena a titul „Domáca advokátska kancelária“. Vo všetkých kľúčových oblastiach svojho pôsobenia v súťaži dlhoročne získava excelentný rating a patrí medzi TOP firmy.

V rebríčku The Largest Law Firms in Slovakia, organizovanom The Slovak Spectator, sa RELEVANS v celkovom poradí umiestnila na pozícii tretej najväčšej advokátskej kancelárie pôsobiacej na Slovensku. Zároveň bola trikrát po sebe vyhodnotená ako najväčšia advokátska kancelária v oblasti sporovej agendy a najväčšia advokátska kancelária v oblasti developmentu a nehnuteľností. Rebríček sa zostavuje podľa objektívnych kritérií, ktoré posudzujú počet právnikov a hospodárske výsledky kancelárií.

3x víťaz hlavnej ceny Domáca advokátska kancelária


2022 | 2021 | 2019

6 x víťaz kategórie Sporová agenda


2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

7 x víťaz kategórie Developerské projekty
a nehnuteľnosti


2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016

3x víťaz v kategórii Sporová agenda


2022 | 2021 | 2020

Medzinárodné hodnotenia a ocenenia

Od roku 2018 sa kancelária začala uchádzať aj o hodnotenia uznávaných medzinárodných rebríčkov právnických kancelárii Chambers EUROPE a The Legal 500. V aktuálnom vydaní ratingu Chambers EUROPE 2023 bola RELEVANS znova odporúčaná pre 3 prihlásené oblasti: Sporová agenda, Právo nehnuteľností, Bankovníctvo a Financie.

The Legal 500 opätovne udelila RELEVANS najlepší možný rating (TOP TIER) v oblasti Sporovej agendy (Dispute resolution). Zároveň sme boli odporúčaní vo všetkých našich nosných agendách – Real estate and construction, Commercial, corporate and M&A, Banking, finance and capital markets. Partneri kancelárie Alexander Kadela a Marián Masarik dosiahli najvyšší možný osobný rating (Leading individuals) a dvaja ďalší partneri – Tomáš Bardelčík a Slavomír Máčaj – získali prestížny osobný rating (Recommended lawyers).

Vybrané referencie

Oblasti pôsobenia

Náš tím