RELEVANS poskytuje vysoko kvalitné právne služby a pre svojich klientov je dlhodobým, svojim tímom mimoriadne silným a spoľahlivým partnerom.

Najväčšou devízou kancelárie sú jej ľudia. RELEVANS preto dáva ťažiskový dôraz na výber tých najlepších advokátov a koncipientov a na ich neustále vzdelávanie. Významným kritériom je taktiež to, aby išlo o odborníkov s určitým entuziazmom a vášňou pre výkon povolania advokáta.

Asociovaní advokáti a koncipienti pracujú tímovo v špecializovaných divíziách a oddeleniach, čo vedie k vhodnej organizácii, maximálnej efektivite vykonávanej práce a predovšetkým k nadobudnutiu hlbokých znalostí a zručností v jednotlivých oblastiach pôsobenia kancelárie. Uvedené následne často oceňujú klienti RELEVANS ako vhodný spôsob pomoci pre úspešnú realizáciu ich potrieb, cieľov a vízii.

Právo a advokácia je pre nás viac, ako len profesia. Sme presvedčení, že sa nám podarilo vybudovať silný tím právnikov, ktorý je vysokokvalifikovaný, profesionálny a dlhodobo patrí medzi špičku na trhu právnych služieb.

Našou najväčšou ambíciou a záväzkom súčasne je to, aby sme v každom aspekte napĺňali vysoké očakávania našich klientov.

Tento záväzok platí tak vo vzťahu k našim dlhodobým klientom, ako aj ku klientom, ktorí k nám práve pre tieto očakávania ešte len prídu. Jednoducho chceme, aby naši klienti od nás pravidelne dostávali takú kvalitu, akú by sme si sami želali, ak by sme boli v postavení klientov.“ Partneri RELEVANS.

Čím je RELEVANS úspešnejšou advokátskou kanceláriou, tým viac jej partneri pociťujú zodpovednosť, ktorá sa s tým spája. Kancelária preto vedie svoj vlastný program pro bono a snaží sa byť v každom aspekte nielen navonok, ale aj vo vnútri, spoločensky zodpovednou.

Domáce ocenenia

RELEVANS sa pravidelne zúčastňuje prestížnej a úzko profilovej súťaže Právnická firma roka, ktorá hodnotí právny servis advokátskych kancelárii pôsobiacich na slovenskom trhu.

V rokoch 2021 a 2019 bola RELEVANS udelená hlavná cena a titul „Domáca advokátska kancelária“. Vo všetkých kľúčových oblastiach svojho pôsobenia v súťaži Právnická firma roka dlhoročne získava excelentný rating.

V rebríčku The Largest Law Firms in Slovakia, organizovanom mesačníkom The Slovak Spectator, sa RELEVANS v posledných troch rokoch v celkovom poradí umiestnila na pozícii druhej najväčšej advokátskej kancelárie na Slovensku. Rebríček sa zostavuje podľa objektívnych kritérií, ktoré posudzujú počet právnikov a hospodárske výsledky kancelárií.

2x víťaz hlavnej ceny Domáca advokátska kancelária


2021 | 2019

4 x víťaz kategórie Sporová agenda


2019 | 2018 | 2017 | 2016

5 x víťaz kategórie Developerské projekty
a nehnuteľnosti


2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016

2. najväčšia advokátska kancelária na Slovensku


2018 | 2019 | 2020

Medzinárodné hodnotenia a ocenenia

Od roku 2018 sa kancelária začala uchádzať aj o hodnotenia uznávaných medzinárodných rebríčkov právnických kancelárii Chambers EUROPE a Legal 500. V aktuálnom vydaní ratingu Chambers EUROPE 2020 bola RELEVANS odporúčaná pre obe prihlásené oblasti: Sporová agenda a Právo nehnuteľností.

V ratingu Legal 500 bola kancelária vynikajúco ohodnotená v kategóriách Sporová agenda, Právo nehnuteľností, Bankovníctvo a financie a taktiež v oblasti Fúzií, akvizícií a korporátnej agendy.

Legal 500 taktiež ohodnotila právnikov kancelárie osobným odporučením „recommended lawyer“.

Vybrané referencie

Oblasti pôsobenia

Náš tím