Sporová agenda

Sporová agenda predstavuje jednu z kľúčových oblastí pôsobenia RELEVANS, ktorá disponuje silným tímom skúsených procesných právnikov. Špecializovaný tím zastupuje domácich aj zahraničných klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky, Európskym súdom pre ľudské práva, ako aj v arbitrážnych konaniach.

Čítať ďalej

Právo real estate

RELEVANS má v oblasti práva nehnuteľností, developmentu a stavebníctva vedúce postavenie na slovenskom trhu právnych služieb. Komplexné profesionálne poradenstvo poskytuje našim klientom rozsiahly tím právnikov s dlhoročnými skúsenosťami s najrôznejšími typmi transakcií a developerskými, stavebnými a retailovými projektmi.

Čítať ďalej

Fúzie a akvizície

Orientácia na detail a efektívny business prístup. Nielen to všetko definuje tím transakčných právnikov RELEVANS poskytujúcich právne služby v oblasti M&A. Za ostatné roky sa kancelária podieľala na veľkom množstve významných akvizícii, či už formou share deal, asset deal, prevodov podnikov alebo ich častí, realizácií fúzii, joint venture a ďalších foriem M&A nastavení.

Čítať ďalej

Právo obchodných spoločností

RELEVANS poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach života obchodných spoločností, od výberu vhodnej právnej formy, predmetov činností a založenia, až po ich fúziu, rozdelenie, premenu alebo zánik.

Čítať ďalej

Bankovníctvo / Cenné papiere / Financovanie

Sofistikované právne poradenstvo a vysoko profesionálny prístup našich právnikov vytvára z právnych služieb v oblasti bankovníctva, cenných papierov, finančných a kapitálových trhov jednu z najvýznamnejších špecializácii RELEVANS.

Čítať ďalej

Právo duševného vlastníctva

Široké spektrum právnych služieb poskytuje RELEVANS aj v oblasti práv duševného vlastníctva.

Čítať ďalej

Hospodárska súťaž

Vzhľadom k tomu, že medzi klientov kancelárie patria aj spoločnosti a finančné skupiny, ktoré sú zaraďované medzi najväčších hráčov nielen na slovenskom ale aj stredoeurópskom trhu, RELEVANS sa zaoberá právom hospodárskej súťaže vo všetkých jeho aspektoch.

Čítať ďalej

Konkurz / Platobná neschopnosť / Reštrukturalizácia

RELEVANS poskytuje klientom komplexné právne služby v oblasti likvidácie spoločnosti, konkurzného konania a reštrukturalizácie.

Čítať ďalej

Pracovné právo

RELEVANS poskytuje komplexné právne služby v oblasti pracovného práva.

Čítať ďalej

Právo životného prostredia

RELEVANS je spoľahlivým partnerom v oblasti práva ochrany životného prostredia, kde rôznorodé aspekty stále viac ovplyvňujú podnikateľský svet a každodenný život našich klientov.

Čítať ďalej

Energetika a energetické projekty

Energetika je jednou z kľúčových oblastí hospodárstva. Ide o komplexné odvetvie, ktoré je regulované zo strany EÚ aj slovenských zákonodarcov. RELEVANS poskytuje komplexné právne služby niektorým z najvýznamnejších hráčov v sektore energetiky na Slovensku.

Čítať ďalej