V prípade záujmu nás kontaktujte

Bankovníctvo / Cenné papiere / Financovanie

Sofistikované právne poradenstvo a vysoko profesionálny prístup našich právnikov vytvára z právnych služieb v oblasti bankovníctva, cenných papierov, finančných a kapitálových trhov jednu z najvýznamnejších špecializácii RELEVANS.

Bankovníctvu a financiám sa popri renomovaných transakčných právnikoch venuje úzko profilovaná skupina právnikov, ktorí svoje skúsenosti nadobudli počas svojho predchádzajúceho pôsobenia v bankách a finančných skupinách, ako aj štúdiom bankového a finančného práva. Svoje vedomosti a skúsenosti využívajú pri právnom poradenstve bankám, finančným inštitúciám, spoločnostiam regulovaným na finančných trhoch, a taktiež iným subjektom pri financovaní najrôznejších projektov a transakcií.

Základné delenie poskytovaných právnych služieb

 • Poradenstvo pre transakčné financovanie

  projektové financovanie, akvizičné financovanie, syndikované úvery, faktoringové a forfaitingové transakcie, financovanie PPP projektov a iné

 • Poradenstvo v rámci regulácie bankovníctva a financií

  problematika týkajúca sa činnosti a fungovania bánk, licencií, poskytovateľov platobných služieb, obchodníkov s cennými papiermi a poisťovní

 • Cenné papiere

  emisie akcií (IPO), emisie dlhopisov na domácich i zahraničných trhoch, uvádzanie cenných papierov na obchodovanie na regulovaných trhoch, ponuky na prevzatie, povinný výkup a odkup akcií a iné

 

Vybrané referenčné transakcie a právne poradenstvo

Financovanie
 • poskytovanie komplexných právnych služieb dlžníkovi v súvislosti so syndikátnym refinancovaním projektu EUROVEA konzorciom bánk pod vedením Tatra banky vo výške 250 miliónov eur
 • poskytovanie komplexných právnych služieb konzorciu bánk pod vedením Poštovej banky v súvislosti s refinancovaním úverov spoločnosti BENESTRA
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva dlžníkovi v súvislosti s financovaním výstavby projektu Zuckermandel Československou obchodnou bankou a konzorciom bánk pod vedením Poštovej banky
 • poskytovanie komplexných právnych služieb dlžníkovi v súvislosti s refinancovaním projektu TOWER 115 Všeobecnou úverovou bankou a Československou obchodnou bankou

 

Cenné papiere
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva jedinému upisovateľovi v súvislosti s emisiou dlhopisov s objemom transakcie vo výške 120,5 miliónov eur
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva aranžérovi v súvislosti s emisiou dlhopisov s objemom transakcie vo výške 135 miliónov eur
 • poskytovanie komplexných právnych služieb emitentovi pri emisii dlhopisov s objemom transakcie vo výške 100 miliónov eur
 • poskytovanie komplexných právnych služieb budúcemu kupujúcemu a poskytovateľom zabezpečenia v súvislosti s kúpou dlhopisov v objeme 10 miliónov eur

 

Regulatorika a iné
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva inkasnej spoločnosti pri získaní licencie od Národnej banky Slovenska pre poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania
 • poskytovanie právneho poradenstva správcovskej spoločnosti zahraničného alternatívneho investičného fondu
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva zahraničnej banke vo vzťahu ku klientom majúcim sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • výkon právneho auditu banky, vrátane posudzovania poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, vkladových a iných bankových obchodov, otázok v súvislosti s dohľadom Národnej banky Slovenska