V prípade záujmu nás kontaktujte

Energetika a energetické projekty

Energetika je jednou z kľúčových oblastí hospodárstva. Ide o komplexné odvetvie, ktoré je regulované zo strany EÚ aj slovenských zákonodarcov. RELEVANS poskytuje komplexné právne služby niektorým z najvýznamnejších hráčov v sektore energetiky na Slovensku.

Našim klientom ponúkame právne poradenstvo týkajúce sa slovenskej aj európskej regulácie v elektroenergetike, plynárenstve aj teplárenstve. Zastupujeme klientov vo významných sporoch, ktoré často tvoria predmet verejnej diskusie. Poskytujeme interpretáciu právnych predpisov a zaoberáme sa vypracovaním zmlúv, ktoré sú potrebné pre riadne fungovanie každého článku zložitého reťazca vzťahov tvoriace odvetvie energetiky.

Právne služby zahŕňajú najmä

  • poskytovanie poradenstva ohľadom regulácie a povoľovacích procesov
  • vypracovanie zmlúv a riešenie vzťahov medzi regulovanými subjektmi
  • zastupovanie pred súdmi a regulačnými orgánmi
  • interpretácia právnych predpisov
  • komplexné právne a korporátne služby pre regulované subjekty s ohľadom na špecifiká odvetvia