V prípade záujmu nás kontaktujte

Mediálne právo / Telekomunikácie

V oblasti mediálneho práva a telekomunikácií poskytuje RELEVANS klientom poradenstvo v rôznych oblastiach.

Právne služby zahŕňajú najmä

  • uzatváranie zmlúv a riešenie vzťahov medzi autormi a vydavateľmi či prevádzkovateľmi médií
  • zastupovanie v konaniach s kolektívnymi správcami práv
  • riešenie vzťahov medzi médiami a poskytovateľmi súvisiacich služieb
  • právna podpora v oblasti regulácie reklamy, televízneho a rozhlasového vysielania
  • poskytovanie poradenstva ohľadom všetkých regulačných a licenčných aspektov platných zákonov a predpisov o médiách
  • zastupovanie pred súdmi a regulačnými orgánmi