V prípade záujmu nás kontaktujte

Pracovné právo

RELEVANS poskytuje komplexné právne služby v oblasti pracovného práva.

Zaoberá sa okrem iného najmä

  • manažérskymi zmluvami, pracovnými zmluvami a inými pracovnoprávnymi dokumentmi upravujúcimi vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
  • ukončovaním pracovných pomerov a prepúšťaním zamestnancov, vrátane poradenstva pri ukončovaní činnosti podniku a hromadnom prepúšťaní
  • právnymi auditmi a due diligence v oblasti pracovného práva
  • zodpovednosťou v pracovnoprávnych vzťahoch
  • pracovnoprávnymi spormi
  • kolektívnymi zmluvami a vyjednávaním s odborovými organizáciami