V prípade záujmu nás kontaktujte

Právo real estate

RELEVANS má v oblasti práva nehnuteľností, developmentu a stavebníctva vedúce postavenie na slovenskom trhu právnych služieb. Komplexné profesionálne poradenstvo poskytuje našim klientom rozsiahly tím právnikov s dlhoročnými skúsenosťami s najrôznejšími typmi transakcií a developerskými, stavebnými a retailovými projektmi.

Nasadenie našich právnikov od štruktúrovania transakcie, korporátneho nastavenia projektových spoločností, financovania a zabezpečenia projektov, povoľovacích a schvaľovacích fáz, predaja, prenájmu a manažmentu jednotlivých nehnuteľností či zmluvných vzťahov s dodávateľmi, je zárukou kvalitných renomovaných služieb.

Naše právne služby zahŕňajú

 • právne due diligence nehnuteľností a projektov
 • právne poradenstvo pre územné, stavebné a kolaudačné konanie
 • právna podpora a poradenstvo pri developmente, plánovaní a výstavbe nehnuteľností
 • poradenstvo pri kúpe / predaji a nájme nehnuteľností, zväčša bytových, nebytových, veľkoobchodných a maloobchodných priestorov, kancelárskych a priemyselných priestorov
 • právna podpora a poradenstvo pri prenájme nehnuteľností
 • právna podpora a poradenstvo v oblasti financovania projektov a akvizícii
 • poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie podľa medzinárodných štandardov FIDIC
 • príprava všetkej súvisiacej zmluvnej dokumentácie podľa potrieb a projektu klienta (akvizičné zmluvy, nájomné a podnájomné vzťahy, záložné zmluvy a zmluvy o vecných právach, návrhy dokumentácie potrebnej pre vykonanie rozhodnutí o zápisoch a mnohé iné)
 • zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi, súdmi a verejnými inštitúciami

Vybrané referenčné projekty

 • Zuckermandel

  právne poradenstvo pri financovaní, výstavbe a komplexnej zmluvnej agende multifunkčného centra Zuckermandel

 • 185 Park Street, Londýn

  právne poradenstvo kupujúcemu v spolupráci s britskou advokátskou kanceláriou Setfords SOLICITORS pri akvizícii nehnuteľnosti v Londýne

 • CMC Petržalka

  právne poradenstvo pri odčleňovaní pozemkov, povoľovacích procesoch a výstavbe celomestského centra CMC Petržalka na petržalskej strane Dunaja a súvisiacej infraštruktúry, vrátane prípravy všetkej zmluvnej dokumentácie a zastupovania s tretími stranami

 • Fuxova

  právne služby v súvislosti s výstavbou, financovaním, ako aj s predajom jednotlivých bytov a nebytových priestorov bytového domu Fuxova

 • Panorama I, II , III a IV

  právne poradenstvo v súvislosti s výstavbou projektov, financovaním, príprave komplexnej vzorovej dokumentácie, právne poradenstvo týkajúce sa prevádzky a správy projektov

 • Eurovea

  právne poradenstvo kupujúcemu pri nadobudnutí polyfunkčného centra a následné poskytovanie komplexných právnych služieb

 • Eurovea II

  právne poradenstvo v súvislosti s prípravou a výstavbou projektu

 • Eperia

  právne poradenstvo pri nadobudnutí pozemkov, financovaní, ako aj pri výstavbe projektu polyfunkčného centra Eperia v Prešove a jeho celkovom zazmluvňovaní, vrátane pokračovania 2. fázy projektu

 • River Park I a II

  právne poradenstvo týkajúce sa prenájmu, správy a prevádzky multifunkčného projektu River Park I a s prípravou projektu River Park II

 • Klingerka

  právne služby v súvislosti s prípravou realizácie, rozdelením projektu na dve samostatné časti a budúcim predajom a nájmom bytov, nebytových priestorov v projekte

 • Ovocné sady Trnávka

  právne služby v súvislosti s prípravou a výstavbou projektu viacerých bytových domov, súvisiacej infraštruktúry a sadových úprav

 • Westend Business Park v Bratislave

  právne služby a poradenstvo pre administratívnu biznis zónu

 • Karloveské rameno

  poskytovanie právnych služieb súvisiacich s výstavbou, financovaním, predajom a nájmom nebytových priestorov

 • Zelené terasy Devín

  právne služby v súvislosti s prípravou, financovaním, reklamou a výstavbou IV. etapy projektu a predajom domov, pozemkov a súvisiacich stavebných objektov

 • Nová Vieska, Rubáň, Francúzsko

  právne poradenstvo v súvislosti s projektom pre rezidenčné nehnuteľnosti a vinárstvo