PRÁVNE SLUŽBY PRI NAJVÄČŠOM ÚVEROVOM OBCHODE V OBLASTI REALITNÉHO BIZNISU NA SLOVENSKU

RELEVANS poskytovala právne poradenstvo dlžníkovi pri refinancovaní polyfunkčného objektu Eurovea. Poskytnutý úver nahradí a optimalizuje existujúce financovanie. Syndikovaný úver bol aranžovaný Tatra bankou, ktorá je členom skupiny Raiffeisen Bank International. Ďalšími participujúcimi bankami sú Komerční banka, pobočka zahraničnej banky a Všeobecná úverová banka. Išlo pritom o doteraz najväčší úverový obchod v oblasti realitného biznisu na Slovensku.