Právnická firma roka 2023: RELEVANS opätovne zvíťazila až v 2 odborných kategóriách

Týždenník TREND a renomovaná mediálna a vzdelávacia skupina Epravo.cz vyhlásili dňa 26.04.2023 výsledky 11. ročníka súťaže Právnická firma roka.

Máme nesmiernu radosť, že sa nám opätovne podarilo obhájiť víťazstvo v oboch odborných kategóriách, na ktoré sa špecializujeme.

Víťazom v odbornej kategórii Sporová agenda sme sa stali už po 6. krát a odbornú kategóriu Developerské projekty a nehnuteľnosti sme tento rok vyhrali už po 7. krát. Je to pre nás veľký úspech a potvrdzuje to naše vedúce postavenie na trhu právnych služieb.

Aj v ostatných kľúčových oblastiach nášho pôsobenia sme zaradení medzi Veľmi odporúčané alebo Odporúčané advokátske kancelárie a patríme medzi najsilnejších hráčov.

Ocenenia patria všetkým členom nášho tímu, ktorí na dennej báze podávajú vynikajúce výkony, sú skúsenými odborníkmi a k skvelým výsledkom kancelárie prispievajú aj svojím zanieteným osobným prístupom.

Uvedené by samozrejme nebolo možné bez priazne našich klientov, ktorí nám s dôverou zverujú svoje mandáty. Ďakujeme!

Konkrétne výsledky Právnickej firmy roka 2023 uvádzame nižšie:

Víťaz:

 • Sporová agenda
 • Developerské projekty a nehnuteľnosti

Veľmi odporúčaná kancelária:

 • Fúzie a akvizície
 • Právo obchodných spoločností
 • Bankovníctvo a financie
 • Reštrukturalizácia a insolvencia

Odporúčaná kancelária:

 • Hospodárska súťaž
 • Energetika a energetické projekty
 • Duševné vlastníctvo
 • Pracovné právo
 • Daňové právo