ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA RELEVANS USPELA V HODNOTENÍ PRÁVNICKEJ FIRMY ROKA 2019 A BOLA JEJ UDELENÁ HLAVNÁ CENA A TITUL DOMÁCA ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Ceny každoročne udeľované advokátskym kanceláriám zo strany EPRAVO Group, s.r.o. považujeme za najprestížnejšie a najrelevantnejšie hodnotenie právnických firiem na Slovensku.

Tohtoročného vyhlasovania výsledkov sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých najúspešnejších advokátskych kancelárií pôsobiacich na slovenskom trhu právnych služieb. Spomedzi 64 kancelárií, ktoré poskytli svoje dáta potrebné na vyhodnotenie, boli určení víťazi 14 odborných kategórií  a 2 hlavných cien, t.j. „ Domáca advokátska kancelária“ a „Medzinárodná advokátska kancelária“.

Mimoriadne si vážime, že nám bol udelený titul „Domáca advokátska kancelária“ a že sme už 4. rok po sebe obhájili víťazstvo v odbornej kategórii „Sporová agenda“.

Advokátska kancelária RELEVANS taktiež získala celkom výnimočný a excelentný rating v mnohých odborných kategóriách, ktoré sú hlavnými oblasťami jej zamerania.

Advokátska kancelária RELEVANS je 2. najväčšou advokátskou kanceláriou v Slovenskej republike (zdroj: The Slovak Spectator). Svoje služby poskytuje najmä v oblastiach: sporová agenda, právo real estate, fúzie a akvizície, bankovníctvo, daňové právo, právo obchodných spoločností a hospodárska súťaž.

Úprimná vďaka všetkým našim vzácnym klientom, kolegom advokátom a koncipientom, bez ktorých by sme neboli tam, kde sme.

 

Prečítajte si článok na  etrend.sk:  „Ktoré sú nájlepšie právnické firmy roka 2019“.