RELEVANS MÁ NOVÉHO PARTNERA

Novým partnerom RELEVANS sa od apríla 2021 stal Mgr. Slavomír Máčaj.

Slavomír Máčaj je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Venuje sa zastupovaniu klientov v komplexných a náročných sporoch. Špecializuje sa na spory v oblasti obchodného práva, práva hospodárskej súťaže, ústavného práva, správneho práva, bankového práva, ochrany osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby. Slavomír je uznávaným odborníkom, vyniká svojím nadštandardným analytickým a logickým myslením.

Riadiaci partner Alexander Kadela: „To, že sa partnerom stáva práve Slavomír Máčaj, s ktorým RELEVANS spolupracuje v podstate od svojho vzniku, vnímam veľmi pozitívne. Ide o prirodzené vyústenie jeho schopností, dlhodobého úsilia a výsledkov jeho práce na spoločných projektoch. Slavo sa bude naďalej venovať sporovej agende. Popri prípadoch, na ktorých bude pracovať, sa bude spolupodieľať na internom vzdelávaní juniornejších právnikov a na rozvojových aktivitách našej sporovej divízie. Jeho práca by mala viesť, mimo iného, aj k ďalšiemu koncepčnému rozvoju už aj beztak veľmi silného sporového tímu.“

V RELEVANS máme z tejto správy veľkú radosť a prajeme mu veľa úspechov!