RELEVANS posilňuje svoj tím v oblasti M&A, obchodného práva a v oblasti energetiky

Advokátska kancelária RELEVANS rozšírila svoj tím právnikov o advokátku Katarínu Goldbergerovú a advokátsku koncipientku Zuzanu Rosinovú.

Katarína Goldbergerová

Katarína Goldbergerová je advokátka, ktorá pred príchodom do RELEVANS pôsobila na viacerých pozíciách v medzinárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa venovala najmä poradenstvu pre renomované spoločnosti pôsobiace v oblasti elektroenergetiky a pre priemyselné podniky. Taktiež sa podieľala na vyjednaní a realizácii významných transakcií v energetickom sektore v regióne strednej a východnej Európy.

Katarína sa v RELEVANS okrem komplexného poradenstva v oblasti regulácie energetiky venuje aj fúziám a akvizíciám, príprave zmlúv a vypracovaniu právnych analýz.

Zuzana Rosinová

Zuzana Rosinová pracovala počas vysokoškolského štúdia aj po jeho ukončení taktiež v prostredí medzinárodných advokátskych kancelárii. V RELEVANS nadviazala na svoje predchádzajúce skúsenosti a zameriava sa najmä na právne poradenstvo v oblasti obchodného práva, fúzií a akvizícií, cenných papierov, daňového a pracovného práva, regulatoriky a ochrany osobných údajov.

Lucia Baranová, partnerka RELEVANS k tomu uvádza: „Od našich klientov dostávame veľké množstvo zaujímavých a komplexných zadaní. Neustále preto hľadáme talentovaných právnikov, ktorí majú skutočný záujem o právo a sú tímovými hráčmi. Sme veľmi radi, že sa náš tím rozšíril o ďalších kvalitných ľudí a verím, že naša spolupráca bude obojstranne prospešná a obohacujúca.“