RELEVANS POSKYTLA PRÁVNE PORADENSTVO PRI PREDAJI ADMINISTRATÍVNEJ ČASTI PROJEKTU ZUCKERMANDEL

Realitný fond ERSTE Realitná Renta správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne odkúpil od spoločnosti zo skupiny J&T Real Estate Holding Limited administratívnu časť projektu Zuckermandel. Predmet transakcie tvoria kancelárske a obchodné priestory s prenajímateľnou plochou 16 800 m².

Mimoriadne nás teší, že sme sa na tejto transakcii na strane predávajúceho podieľali. Nejedná sa o bežnú transakciu, projekt Zuckermandel je veľmi špecifický a svojou komplexnosťou a zložitosťou odlišný od bežných real estate projektov. Vďaka patrí všetkým našim kolegom, ktorí na tomto projekte pracovali, za M&A divíziu to boli Martina Vida a Denisa Gallová a za real estate divíziu Pavol Solár, Eduard Pajdlhauser, Juraj Líner, Adam Pavlík, Ivana Gážiová.

Samozrejme veľké ďakujem nášmu klientovi, ktorý si nás pre projekt vybral.

Zuckermandel je prémiový projekt nachádzajúci sa v lukratívnej lokalite na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom. Projekt sme právne zastrešovali už od jeho počiatku – od povoľovacích procesov, výstavbu, nastavovania právnych vzťahov, až po zazmluvňovanie všetkých nájomcov a prevádzku. Dokončený bol v roku 2017 a získal viacero ocenení, vrátene ceny za najlepšie kancelárske priestory Best Offices od CIJ.