RELEVANS sa aj v r. 2019 drží v rebríčku „10 najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku“ na 2. mieste

 

Aj tohto roku naša advokátska kancelária obhájila skvelé 2. miesto v rebríčku najväčších advokátskych kancelárii na Slovensku organizovaného The Slovak Spectator.

The Slovak Spectator je slovenský denník vydávaný v anglickom jazyku, ktorý okrem iného informuje o politike, obchode a kultúre.

Výsledky hodnotenia The Slovak Spectator sa zverejňujú každý rok v novembri, avšak posudzujú sa údaje predchádzajúceho kalendárneho roka.

Súťaž hodnotí takmer všetky právnické firmy pôsobiace na Slovensku, nielen lokálne, ale aj medzinárodné.

Objektívne kritériá, na základe ktorých sa posudzuje postavenie advokátskej kancelárie na trhu právnych služieb, sú nasledovné:

(i) výnosy;

(ii) čistý zisk na partnera;

(iii) počet advokátov;

(iv) počet absolventov práva.

Každé kritérium má určitú váhu a výsledkom celkového hodnotenia je určenie najväčšej advokátskej kancelárie.

Z nášho umiestnenia máme radosť.

Ďakujeme klientom, že nám umožňujú neustále sa posúvať vpred.

Rovnako vďaka patrí všetkým u nás vo firme za ich úsilie, výsledky, entuziazmus pri prekonávaní problémov a vytrvalú snahu veci zlepšovať.