RELEVANS sa stala víťazom 🏆 rankingu „10 Largest Law Firms in Slovakia“ až v dvoch nosných oblastiach jej pôsobenia: 

Hlavné oblasti pôsobenia našej advokátskej kancelárie sú najmä právo sporovej agendy, právo nehnuteľnosti a developmentu, M&A transakcie a banking&finance.

Sme preto hrdí, že sa nám podarilo získať 1. miesto –  Najväčšia advokátska kancelária v SR v oblastiach Sporová agenda a tiež v oblasti Nehnuteľnosti. Víťazstvo až v dvoch odborných kategóriách bolo v SR tento rok udelené iba dvom kanceláriám. Aj v ostatných našich kľúčových oblastiach sa nám podarilo dostať medzi 10 najväčších advokátskych kancelárií.

Sme taktiež mimoriadne poctení tým, že sa nám podarilo udržať v celkovom poradí na 3. mieste (ako tretia najväčšia kancelária pôsobiaca na trhu právnych služieb v SR spomedzi všetkých na trhu pôsobiacich advokátskych kancelárií – vrátane medzinárodných).

https://lnkd.in/dS8BP4Xg

Ranking „10 Largest Law Firms in Slovakia“ každoročne zostavuje The Slovak Spectator v spolupráci s Denníkom SME. Výsledky sú zostavené podľa objektívnych, overiteľných a medzinárodne uznávaných kritérií, ako sú počet advokátov, obrat, zisk, počet mandátov atď.

Veľká vďaka patrí všetkých členom nášho tímu a klientom, bez ktorých by takého výsledky neboli možné. Ich priazeň si veľmi vážime.