Iniciatíva u nás zahŕňa aktivity, akými sú

 • separácia odpadu
 • používanie sklenených fliaš a refill nádob
 • znižovanie spotreby papiera pri tlači
 • výber ekologických darov
 • a marketingových produktov
 • reuse/recycle trend
 • poskytovanie pro bono služieb*
 • finančné príspevky neziskovým organizáciám
 • 2% vybraným organizáciám
 • zbierky šatstva a inej materiálnej pomoci

*V rámci pro bono služieb sa venujeme predovšetkým ochrane súkromia detí, ochrane rodiny, ochrane osobnosti, rodinnému právu a ochrane práv voči neoprávneným krokom zo strany poisťovní. Tieto služby poskytujeme v rozsahu 900 až 1000 hodín ročne. Be responsible. Be RELEVAN(t)S

Hlavným pilierom našej kancelárie sú ľudia, a preto neustále pracujeme na budovaní a prehlbovaní ich vzťahov.

 • spoločné raňajky v priestoroch kancelárie
 • teambuildingy
 • spoločné športové a kultúrne aktivity
 • vzdelávacie školenia a semináre
Pre svojich ľudí zabezpečujeme kvalitné a moderné pracovné prostredie s ohľadom na ich zdravie a duševnú pohodu.
 • živé rastliny v každej kancelárii
 • pravidelné čistenie vzduchotechniky
 • kontrola kvality vody
 • dostatočný prísun denného svetla
 • imunitné balíčky

Oblasti pôsobenia

Náš tím