Sporový tím RELEVANS posilnil advokát Pavol Chrenko

Divízia sporovej agendy Advokátskej kancelárie RELEVANS sa rozšírila o ďalšieho vynikajúceho advokáta – Pavla Chrenka.

Pavol Chrenko je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Špecializuje sa na súdne spory v oblasti obchodného, občianskeho, ústavného a správneho práva. Do RELEVANS sa vrátil po pôsobení v medzinárodných advokátskych kanceláriách.

Alexander Kadela, managing partner RELEVANS uvádza: „Som naozaj veľmi rád, že je Palo znova súčasťou nášho tímu. Už od počiatku som vnímal jeho veľký potenciál a pracovitosť. Je to nielen fantastický procesný právnik, ale tiež skvelý človek a tímový hráč. RELEVANS sa dlhodobo snaží sústreďovať najlepších odborníkov a v súčasnosti máme zostavený veľmi silný tím. Teším sa na našu spoluprácu a všetky výzvy, ktoré nás čakajú.“

Pavol Chrenko dodáva: „Som šťastný, že môžem pracovať v kolektíve vynikajúcich sporových právnikov. V tomto tíme je naakumulované obrovské množstvo vedomostí a praktických skúseností, čo mimoriadne pomáha pri práci. Verím, že naša spolupráca bude podnetná a že prispejem k tomu, aby RELEVANS aj naďalej napredovala, držala sa na špici v sporovom know-how, poskytovala klientom najlepšie služby a vyhrávala spory.“

Sporová agenda bola od založenia RELEVANS budovaná ako jeden z hlavných pilierov jej pôsobenia. Za účelom špecializácie v tejto oblasti bola vytvorená Divízia sporovej agendy, ktorú tvoria skúsení procesní právnici poskytujúci právne poradenstvo a zastupovanie v najnáročnejších právnych prípadoch. RELEVANS má v oblasti sporovej agendy na slovenskom trhu právnych služieb vedúce postavenie. V súťaží Právnická firma roka v tejto kategórii zvíťazila 6x. V rebríčku zostavovanom The Slovak Spectator bola v oblasti sporovej agendy tri roky po sebe vyhodnotená ako najväčšia advokátska kancelária. Najlepší možný rating (Top Tier) jej v kategórii Dispute resolution udelila aj prestížna medzinárodná agentúra The Legal 500 a vysoko odporúčaná je aj v rámci Chambers Europe.