Spoznaj svojho právnika … Alena Lišková

Alena Lišková je talentovaná právnička, ktorá sa v RELEVANS zameriava na oblasť obchodného práva, M&A, korporátnu agendu, RPVS a GDPR.

Bolo štúdium práva tvojou prvou voľbou?

Do môjho nástupu na právnickú fakultu som bola asi jediná, ktorá som nevidela, že právo je to čo by som mala robiť. Od mojej rodiny cez spolužiakov až po učiteľov mi všetci hovorili, že by som mala byť právnička. Myslím si, že to bolo kvôli mojej záľube v argumentácii. Ja som chcela byť psychologička alebo učiť filozofiu, nikdy som ani nezvažovala nad tým, že by som išla na právnickú fakultu. Moji rodičia ma deň pred uzatvorením prihlášok na výšku presvedčili, aby som si dala prihlášku aj na právnickú fakultu. Teraz som im za to veľmi vďačná, pretože ma to veľmi baví.

Čo konkrétne ťa na tejto práci najviac baví?

Najviac ma baví keď môžem pomôcť klientovi zrealizovať jeho ideu. Ľudia, ktorí nerobia právo to možno takto nevnímajú, ale právnická práca vyžaduje veľké množstvo kreativity. Vo väčšine prípadov má klient v hlave nejakú predstavu, ktorú chce zrealizovať, ale pri veľkom množstve regulácie, ktorú tu máme, sa bez právnej pomoci nepohne. Vtedy prichádzame na rad my. Vždy potom cítim veľkú satisfakciu, keď vidím, že sa to podarilo dotiahnuť dokonca, a to aj vďaka našej práci.

Čo ťa táto práca naučila?

Naučila ma veľmi veľa a každý deň ma učí niečo nové. Jedna vec sú odborné vedomosti, ktorých som získala za moju prax veľké množstvo a dúfam, že ich využijem aj pri blížiacich sa advokátskych skúškach. Druhá vec, za ktorú som veľmi vďačná, sú rôzne soft skills, najmä schopnosť si efektívne manažovať čas, schopnosť komunikovať a pod. Toto je pre prácu právnika tiež veľmi dôležité, aj keď si to mnohí neuvedomujú.

Aké ďalšie vlastnosti by podľa teba mal mať právnik/človek, ktorý chce byť úspešný?

Nie je to vlastnosť, ale podľa mňa by človek mal vždy najprv chcieť niečo dosiahnuť a v tom čo chce dosiahnuť aj vytrvať. Veľa ľudí totiž aj má vlastnosti, ktoré by ich teoreticky mali predurčovať k úspechu, no nemajú vnútorné chcenie ich využiť, resp. aj keď chcú, nie sú vo svojom chcení dosť vytrvalí.

Čo robíš, aby si po náročnom dni v práci zrelaxovala?

Keďže naša práca je z väčšej časti mentálneho charakteru, po príchode z práce niekedy človek, prirodzene, cíti pretlak informácií a potrebuje si vyčistiť hlavu. Ja sa snažím po práci robiť skôr nejakú fyzickú aktivitu, či už je to beh, joga alebo aspoň prechádzka. Popritom si rada vypočujem nejaký podcast alebo pustím audioknihu.

Máš nejaké životné motto, ktorým sa riadiš?

Nenazvala by som to motto, skôr pravidlo PPP, a to: „pokora, pokrok a pozitivita.“. Tým sa snažím riadiť vo svojom osobnom aj profesijnom živote.