Spoznaj svojho právnika … Ivana Freudenfeld

Advokátka Ivana Freudenfeld pôsobí v RELEVANS od roku 2016 a špecializuje sa na sporovú agendu z oblasti občianskeho, obchodného a konkurzného práva. Prezradila nám, aký zážitok z praxe jej najviac utkvel v pamäti, čo ju v živote najviac ovplyvnilo a tiež to, aký je jej nesplnený sen.

Vždy si sa chcela venovať sporovej agende?

Vždy ma bavil proces – civilný aj trestný, pretože nie je len o samotnej znalosti práva (ktorá musí byť samozrejmosťou), ale tiež o taktike, logickom úsudku a správnom načasovaní použitého dôkazu či argumentu. Málokto však o mne vie, že pôvodne som sa vo svojej praxi chcela zamerať skôr na trestný proces – konkrétne na trestnú obhajobu. Svoju prax (najskôr ako študentka a potom ako koncipientka) som totiž prvé roky rozvíjala v kancelárii so zameraním na trestné právo. Názor som zmenila vtedy, keď som so svojím vtedajším školiteľom spolupracovala na obhajobe v kauze z oblasti organizovanej kriminality. Moje svedomie s tým malo veľmi veľký morálny problém a pri tejto kauze som sa postupne utvrdila v tom, že trestná obhajoba zrejme nebude pre mňa.

Potom už boli civilné spory pre mňa jasná a môžem povedať, že aj správna voľba. Teraz si pre seba už nič iné vlastne ani neviem predstaviť.

Čo máš na svojej práci najradšej?

Určite jej rozmanitosť. Každý jeden prípad je v niečom iný a vyžaduje si osobitý prístup a riešenie. Ďalej kreativitu. Pri riešení sporov je totiž istá dávka tvorivosti ozaj nevyhnutná 🙂 No a v neposlednom rade mojich kolegov z nášho sporového tímu, s ktorými na prípadoch denne spolupracujem a ktorých si po odbornej aj ľudskej stránke veľmi vážim.

Čo považuješ za nevýhody tvojho povolania?

Časovú náročnosť a stres. V advokácii sú obdobia, keď človek nepozná voľný večer alebo víkend. Nedá sa mi nikdy úplne vypnúť a nemyslieť na požiadavky klientov, prebiehajúce spory, plynúce lehoty či nastávajúce pojednávania.

Ako často ťa pri tvojej práci niečo prekvapí?

Úplne každý deň. V pozitívnom aj negatívnom zmysle – či už sú to ľudia alebo rôzne situácie. Žiaľ, celkom často ma nepríjemne zaskočia aj postupy súdov a ich ozaj prekvapivé rozhodnutia.

Ktorý zážitok z praxe ti najviac utkvel v pamäti?

Nejedná sa o odbornosť, ale skôr o emóciu ešte z čias mojej koncipientskej praxe, keď súd v jednom trestnom prípade uznal klienta za vinného zo zločinu vraždy. Poznala som dôkaznú stránku toho prípadu, bola som presvedčená, že klient je nevinný a že to takto musí vidieť aj sudca. Bola som preto úplne šokovaná, keď následne sudca vyslovil odsudzujúci rozsudok s ozaj absurdným odôvodnením. Vnímala som to ako veľkú nespravodlivosť a príkorie pre klienta.

Kto alebo čo ťa v živote najviac ovplyvnilo?

V profesijnom živote ma ovplyvnila každá advokátska kancelária, v ktorej som pôsobila. Za celkom podstatný medzník ale považujem nástup do sporového tímu v našej kancelárii ešte v roku 2016. Tu som dostala priestor realizovať sa a pracovať na zaujímavých a náročných sporoch s vynikajúcimi advokátmi – tu sa azda najviac formoval a formuje môj profesijný život. V osobnom živote ma najviac ovplyvnila choroba a smrť blízkej osoby. Odvtedy si oveľa viac uvedomujem, že „keď nejde o život, nejde o nič“, veľa súkromných situácii a záležitostí beriem s väčším nadhľadom a neriešim ich.

Čím by si bola, keby si nebola advokátkou?

Kedysi som chcela robiť scénické výtvarníctvo, maliarku umeleckej scény pre divadlo 🙂 Dnes si vôbec neviem predstaviť, že by som mala robiť niečo iné než advokáciu.

Aký je tvoj nesplnený sen?

S manželom precestovať USA krížom – krážom. A ešte navštíviť amazonský prales (ale na to by som manžela celkom určite nepresvedčila) 🙂