STRET PRÁVA NA SLOBODU PREJAVU A OSOBNOSTNÝCH PRÁV A JEHO RIEŠENIA TESTOM PROPORCIONALITY

V poslednej dobe sa na súdoch objavujú mnohé súdne spory o ochranu osobnosti týkajúce sa posúdenia, či zverejnenie určitého vyjadrenia bolo spôsobilé zasiahnuť do osobnostných práv. V článku, ktorý bol publikovaný aj na webovom portále epravo.sk, sa zaoberáme stretom práva na slobodu prejavu a osobnostných práv a jeho riešením testom proporcionality. Autormi článku sú Alexander Kadela a Pavol Mattoš.