4. júna 2020 | RELEVANS Legal News

Hlavné ciele programového vyhlásenia novej vlády pre oblasť energetiky

Čítať ďalej

7. mája 2020 | RELEVANS Legal News

Na akú finančnú pomoc mám nárok v súvislosti s podnikaním?

Čítať ďalej

3. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením Covid – 19

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu ochorenia Covid-19 na podnikateľov

Čítať ďalej

12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Porovnanie požiadaviek na určitosť predmetu tzv. hlavnej zmluvy pri obchodnoprávnej a občianskoprávnej zmluve o budúcej zmluve

Čítať ďalej

13. novembra 2019 | RELEVANS Legal News

Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži  

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera