31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Opatrenia na zmiernenie negatívneho vplyvu ochorenia Covid-19 na podnikateľov

Čítať ďalej

12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Porovnanie požiadaviek na určitosť predmetu tzv. hlavnej zmluvy pri obchodnoprávnej a občianskoprávnej zmluve o budúcej zmluve

Čítať ďalej

13. novembra 2019 | RELEVANS Legal News

Nekalá súťaž a právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži  

Čítať ďalej

5. februára 2019 | RELEVANS Legal News

Nové nariadenie o prospekte cenných papierov

Čítať ďalej

31. mája 2018 | RELEVANS Legal News

Obchodné tajomstvo a nové prostriedky jeho ochrany v intenciách vnútroštátnej a európskej legislatívy

Čítať ďalej

28. februára 2018 | RELEVANS Legal News

K spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera