5. februára 2019 | RELEVANS Legal News

Nové nariadenie o prospekte cenných papierov

Čítať ďalej

31. mája 2018 | RELEVANS Legal News

Obchodné tajomstvo a nové prostriedky jeho ochrany v intenciách vnútroštátnej a európskej legislatívy

Čítať ďalej

28. februára 2018 | RELEVANS Legal News

K spôsobu prihlasovania pohľadávky z úveru do reštrukturalizácie dlžníka

Čítať ďalej

28. februára 2018 | RELEVANS Legal News

Zákaz vrátenia vkladu v podmienkach slovenského právneho prostredia

Čítať ďalej

28. februára 2018 | RELEVANS Legal News

Zádržné zo zmluvy o dielo v konkurze

Čítať ďalej

9. januára 2018 | RELEVANS Legal News

Významná novela Obchodného zákonníka

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera