18. decembra 2018 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – zmeny v oblasti správy bytových domov

Čítať ďalej

21. septembra 2018 | RELEVANS Legal News

Vecné bremeno v prospech podielového spoluvlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v praxi katastra nehnuteľností

Čítať ďalej

23. augusta 2018 | RELEVANS Legal News

Zmeny na úseku katastra nehnuteľností účinné od 01.10.2018

Čítať ďalej

29. marca 2018 | RELEVANS Legal News

Možnosti prenajímateľa uspokojiť nárok na dlžné nájomné pri skončení nájmu z majetku nájomcu

Čítať ďalej

30. novembra 2017 | RELEVANS Legal News

Využitie zmluvných štandardov FIDIC v slovenskom práve

Čítať ďalej

29. septembra 2017 | RELEVANS Legal News

Byt ako apartmán z pohľadu práva

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera