10. januára 2020 | RELEVANS Legal News

Lehota na podanie odvolania proti rozsudku

Čítať ďalej

24. septembra 2019 | RELEVANS Legal News

Zavedenie systému e-kasa

Čítať ďalej

18. decembra 2018 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – zmeny v oblasti správy bytových domov

Čítať ďalej

21. septembra 2018 | RELEVANS Legal News

Vecné bremeno v prospech podielového spoluvlastníka zaťaženej nehnuteľnosti v praxi katastra nehnuteľností

Čítať ďalej

23. augusta 2018 | RELEVANS Legal News

Zmeny na úseku katastra nehnuteľností účinné od 01.10.2018

Čítať ďalej

29. marca 2018 | RELEVANS Legal News

Možnosti prenajímateľa uspokojiť nárok na dlžné nájomné pri skončení nájmu z majetku nájomcu

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera