30. marca 2021 | RELEVANS Legal News

Aktuálna judikatúra vo veci nárokov z vád diela

Čítať ďalej

7. mája 2020 | RELEVANS Legal News

Dopady § 3b zákona č. 62/2020 Z. z. na platenie nájomného v súvislosti s COVID-19

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Vplyv šírenia ochorenia COVID -19 a s tým spojené opatrenia štátu na nájom nebytových priestorov z pohľadu prenajímateľa

Čítať ďalej

7. februára 2020 | RELEVANS Legal News

Nové požiadavky na energetickú hospodárnosť budov vo svetle európskej legislatívy

Čítať ďalej

7. februára 2020 | RELEVANS Legal News

5 dôvodov, prečo je teraz ten správny čas venovať sa energetike

Čítať ďalej

24. septembra 2019 | RELEVANS Legal News

Zavedenie systému e-kasa

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera