25. júla 2022 | RELEVANS Legal News

Implementácia zákona o nájomnom bývaní do praxe

Čítať ďalej

20. decembra 2021 | RELEVANS Legal News

K otázke prelomenia zásady nemo plus iuris pri nadobúdaní nehnuteľnosti

Čítať ďalej

30. marca 2021 | RELEVANS Legal News

Aktuálna judikatúra vo veci nárokov z vád diela

Čítať ďalej

7. mája 2020 | RELEVANS Legal News

Dopady § 3b zákona č. 62/2020 Z. z. na platenie nájomného v súvislosti s COVID-19

Čítať ďalej

31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Vplyv šírenia ochorenia COVID -19 a s tým spojené opatrenia štátu na nájom nebytových priestorov z pohľadu prenajímateľa

Čítať ďalej

7. februára 2020 | RELEVANS Legal News

Nové požiadavky na energetickú hospodárnosť budov vo svetle európskej legislatívy

Čítať ďalej

    Prihláste sa
    do newslettera