8. septembra 2020 | RELEVANS Legal News

Význam nariadenia neodkladného opatrenia popri zabezpečovacom opatrení

Čítať ďalej

5. augusta 2020 | RELEVANS Legal News

K inštitútu zmeny žaloby v civilnom sporovom konaní

Čítať ďalej

22. júla 2020 | RELEVANS Legal News

Sudcovská tvorba práva

Čítať ďalej

22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Skutkové tvrdenia, ich popretie, nesporné skutkové zistenia a koncentrácia konania

Čítať ďalej

22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Rozsudok pre zmeškanie z dôvodu neúčasti sporovej strany na pojednávaní

Čítať ďalej

12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu v civilnom konaní

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera