12. januára 2021 | RELEVANS Legal News

Vyjadrenie sporovej strany a výpoveď svedka ako neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti

Čítať ďalej

2. novembra 2020 | RELEVANS Legal News

Obnova civilného konania v dôsledku trestného činu sudcu

Čítať ďalej

8. septembra 2020 | RELEVANS Legal News

Význam nariadenia neodkladného opatrenia popri zabezpečovacom opatrení

Čítať ďalej

5. augusta 2020 | RELEVANS Legal News

K inštitútu zmeny žaloby v civilnom sporovom konaní

Čítať ďalej

22. júla 2020 | RELEVANS Legal News

Sudcovská tvorba práva

Čítať ďalej

22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Skutkové tvrdenia, ich popretie, nesporné skutkové zistenia a koncentrácia konania

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera