10. marca 2022 | RELEVANS Legal News

Zodpovednosť autora výroku zverejneného v periodickej tlači za zásah do osobnostných práv tretej osoby

Čítať ďalej

23. februára 2022 | RELEVANS Legal News

K aplikovateľnosti občianskoprávnej úpravy premlčania na niektoré špecifické obchodné záväzkové vzťahy

Čítať ďalej

21. septembra 2021 | RELEVANS Legal News

Posúdenie zmluvného dojednania ako neprijateľnej podmienky podľa generálnej klauzuly

Čítať ďalej

12. januára 2021 | RELEVANS Legal News

Vyjadrenie sporovej strany a výpoveď svedka ako neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti

Čítať ďalej

2. novembra 2020 | RELEVANS Legal News

Obnova civilného konania v dôsledku trestného činu sudcu

Čítať ďalej

8. septembra 2020 | RELEVANS Legal News

Význam nariadenia neodkladného opatrenia popri zabezpečovacom opatrení

Čítať ďalej

    Prihláste sa
    do newslettera