12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu v civilnom konaní

Čítať ďalej

10. januára 2020 | RELEVANS Legal News

Lehota na podanie odvolania proti rozsudku

Čítať ďalej

6. novembra 2019 | RELEVANS Legal News

Vykonanie nezákonne získaného dôkazu v civilnom konaní

Čítať ďalej

25. septembra 2019 | RELEVANS Legal News

Omyl v práve

Čítať ďalej

22. mája 2019 | RELEVANS Legal News

Odklad právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia napadnutého dovolaním

Čítať ďalej

6. marca 2019 | RELEVANS Legal News

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore časti zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov s Ústavou Slovenskej republiky

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera