22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Skutkové tvrdenia, ich popretie, nesporné skutkové zistenia a koncentrácia konania

Čítať ďalej

22. apríla 2020 | RELEVANS Legal News

Rozsudok pre zmeškanie z dôvodu neúčasti sporovej strany na pojednávaní

Čítať ďalej

12. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu v civilnom konaní

Čítať ďalej

10. januára 2020 | RELEVANS Legal News

Lehota na podanie odvolania proti rozsudku

Čítať ďalej

6. novembra 2019 | RELEVANS Legal News

Vykonanie nezákonne získaného dôkazu v civilnom konaní

Čítať ďalej

25. septembra 2019 | RELEVANS Legal News

Omyl v práve

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera