22. mája 2019 | RELEVANS Legal News

Odklad právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia napadnutého dovolaním

Čítať ďalej

6. marca 2019 | RELEVANS Legal News

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore časti zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov s Ústavou Slovenskej republiky

Čítať ďalej

5. februára 2019 | RELEVANS Legal News

Ako je to s námietkou premlčania vznesenou po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti medzitýmneho rozsudku?

Čítať ďalej

18. decembra 2018 | RELEVANS Legal News

Doplnenie odvolacích dôvodov do blanketového odvolania po lehote na podanie odvolania podľa CSP

Čítať ďalej

25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia podľa CSP

Čítať ďalej

21. septembra 2018 | RELEVANS Legal News

Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera