25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Predpoklady nariadenia neodkladného opatrenia podľa CSP

Čítať ďalej

21. septembra 2018 | RELEVANS Legal News

Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

Čítať ďalej

23. augusta 2018 | RELEVANS Legal News

Definitívny osud kumulácie dôvodov prípustnosti dovolania?

Čítať ďalej

31. mája 2018 | RELEVANS Legal News

Ústavný súd SR: Dôvody prípustnosti dovolania je možné kumulovať

Čítať ďalej

29. marca 2018 | RELEVANS Legal News

Vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu z dôvodu jeho zaujatosti

Čítať ďalej

9. januára 2018 | RELEVANS Legal News

Právo konať pred súdom vo svojom jazyku

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera