30. augusta 2017 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o súdnych poplatkoch

Čítať ďalej

31. júla 2017 | RELEVANS Legal News

Litispedencia v sporovom konaní

Čítať ďalej

29. júna 2017 | RELEVANS Legal News

Dôvody prípustnosti dovolania nie je možné kumulovať

Čítať ďalej

29. júna 2017 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o sťažnostiach účinná od 1.6.2017

Čítať ďalej

28. apríla 2017 | RELEVANS Legal News

K rozsahu viazanosti civilného súdu trestným rozsudkom pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody spôsobenej trestným činom

Čítať ďalej

30. marca 2017 | RELEVANS Legal News

Kumulácia dovolacích dôvodov. Je prípustná alebo hrozí riziko odmietnutia dovolania?

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera