31. marca 2020 | RELEVANS Legal News

Odporúčania pre zamestnávateľov v súvislosti s ochorením COVID-19

Čítať ďalej

20. augusta 2019 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o registri partnerov verejného sektora

Čítať ďalej

20. augusta 2019 | RELEVANS Legal News

Doručovanie písomností v práve

Čítať ďalej

22. mája 2019 | RELEVANS Legal News

Zmluva v prospech tretej osoby

Čítať ďalej

22. mája 2019 | RELEVANS Legal News

Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby

Čítať ďalej

25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Aplikácia zásady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbe

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera