20. augusta 2019 | RELEVANS Legal News

Novela zákona o registri partnerov verejného sektora

Čítať ďalej

20. augusta 2019 | RELEVANS Legal News

Doručovanie písomností v práve

Čítať ďalej

22. mája 2019 | RELEVANS Legal News

Zmluva v prospech tretej osoby

Čítať ďalej

22. mája 2019 | RELEVANS Legal News

Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby

Čítať ďalej

25. októbra 2018 | RELEVANS Legal News

Aplikácia zásady nemo plus iuris v dobrovoľnej dražbe

Čítať ďalej

23. augusta 2018 | RELEVANS Legal News

Možnosti aplikácie doložky týkajúcej sa prenechania veci „ako stojí a leží“

Čítať ďalej

Prihláste sa
do newslettera