JUDr. Alena Lišková Koncipient

Alena Lišková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už počas štúdia pracovala ako právna asistentka v advokátskej kancelárii v Košiciach a neskôr, počas absolvovania programu Erasmus v Prahe, pôsobila aj ako stážistka na právnom oddelení v medzinárodnej spoločnosti. Po skončení štúdia sa Alena zamestnala ako korporátny právnik vo finančnej inštitúcii v Českej republike, kde sa venovala najmä obchodnému právu, AML a compliance. V roku 2019 získala titul doktor práv (JUDr.) na Univerzite Komenského v Bratislave.

Pred príchodom do RELEVANS Alena pôsobila v nadnárodnej advokátskej kancelárii v Bratislave, v ktorej sa venovala obchodnému právu, M&A, pracovnému právu, RPVS a sporovej agende. Alena aktívne komunikuje v anglickom jazyku.

ZAMERANIE

Alena sa zameriava najmä na oblasť obchodného práva, M&A, korporátnej agendy, RPVS a GDPR. Okrem toho sa venuje vypracovaniu zmlúv a právnych analýz.