JUDr. Alexander Kadela Managing partner

Alexander Kadela je zakladajúcim partnerom RELEVANS a jej majoritným spoločníkom.

Ako managing partner popri výkone advokácie zodpovedá za riadenie kancelárie, nastavovanie jej štruktúry, stratégie rozvoja a styk s klientmi.

Pred založením RELEVANS pôsobil v bankovníctve a neskôr bol ako riaditeľ právneho odboru 8 rokov zodpovedný za právnu oblasť finančnej skupiny J&T v Slovenskej republike.

Zameranie

Alexander Kadela je vysoko uznávaný a vyhľadávaný sporový právnik s viac ako 20 – ročnou praxou.

Osobne sa podieľa na zastupovaní klientov z oblasti súkromného aj verejného sektora v mnohých prípadoch, ktoré patria medzi najvýznamnejšie a najznámejšie v Slovenskej republike. V RELEVANS strategicky vedie tímy špecializovaných procesných právnikov, spolupracujúcich na najzložitejších súdnych sporoch, v ktorých kancelária prevzala mandát.

Alexander Kadela sa zameriava na oblasť obchodnoprávnych sporov, nároky na náhradu škody, spory týkajúce sa ochrany osobnosti a dobrého mena právnickej osoby, spory súvisiace s porušením práva hospodárskej súťaže, bankového, finančného a ústavného práva.

Klienti oceňujú najmä jeho nadštandardné strategické myslenie, vysokú profesionalitu, zmysel pre detail a schopnosť byť o krok vpred.

RELEVANS pod jeho vedením v prestížnej súťaži Právnická firma roka ako doteraz jediná advokátska kancelária zvíťazila v odbornej kategórii Sporová agenda až šesťkrát.