JUDr. Andrea Kováčiková Koncipient

JUDr. Andrea Kováčiková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Má pracovné skúsenosti tak z oblasti advokácie, ako aj bankovníctva a podnikového práva. Hovorí plynule po anglicky.

Zameranie

Andrea sa špecializuje na obchodné právo, právo obchodných spoločností, právo cenných papierov, konkurzy a reštrukturalizácie. Má rozsiahle skúsenosti s fúziami a akvizíciami spoločností pre domácich aj medzinárodných klientov. Andrea sa okrem toho venuje vypracúvaniu komplexných právnych analýz, právnemu due diligence a príprave zmlúv.