JUDr. Denisa Gallová Koncipient

Denisa Gallová je absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Popri magisterskom štúdiu absolvovala letnú školu na Univerzite vo Viedni, stáže na okresných súdoch v Bratislave a Žiline, ako aj stáž na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku. V roku 2019 úspešne zložila rigoróznu skúšku v oblasti obchodného práva a bol jej udelený titul doktor práv (JUDr.).

Denisa aktívne ovláda anglický jazyk. Pred príchodom do RELEVANS pôsobila niekoľko rokov vo významnej slovenskej advokátskej kancelárii sídliacej v Bratislave.

Zameranie

Denisa sa v doterajšej právnej praxi zameriavala najmä na oblasť obchodného práva, pracovného práva, fúzie a akvizície a agendu spojenú s RPVS a GDPR, zväčša pre zahraničných klientov.