JUDr. Eduard Pajdlhauser Advokát

JUDr. Eduard Pajdlhauser je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorú ukončil v roku 2001.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobil v orgáne štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, ako podnikový právnik vo významnej slovenskej realitnej kancelárii a neskôr ako koncipient v bratislavskej advokátskej kancelárii. Po absolvovaní advokátskych skúšok samostatne poskytuje právne poradenstvo ako advokát od roku 2009. V SAK je zapísaný pod číslom 4934.

Zameranie

Eduard sa zameriava na právo nehnuteľností, developmentu, stavebníctva a na právo obchodných spoločností. V právnych oblastiach, na ktoré sa špecializuje, poskytuje komplexné právne poradenstvo vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie, právnych analýz a iných právnych dokumentov ako aj zastupovania klientov pred súdmi a správnymi orgánmi. Parciálne, najmä v otázkach súvisiacich s oblasťou špecializácie, sa zameriava na bankové právo, finančné právo a konkurzné právo.