JUDr. Ivana Gážiová, PhD. Advokát

JUDr. Ivana Gážiová, PhD. je absolventkou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V rámci projektu Erasmus absolvovala štúdium na National and Kapodistrian University of Athens a stáž v medzinárodnej Advokátskej kancelárii v Aténach s pobočkami na Cypre a v Spojenom kráľovstve. Po ukončení magisterského štúdia (Mgr.) v roku 2012 úspešne zložila rigoróznu skúšku a v roku 2013 jej bol udelený titul Doktor práv (JUDr.). Následne v roku 2016 dokončila doktorandské štúdium (PhD.), v rámci ktorého sa venovala prednášaniu a napísala viacero odborných článkov.

Ivana sa pred nástupom do RELEVANS špecializovala na oblasť medzinárodného zmluvného práva a práva EÚ. Osobne sa podieľala na významných negociáciách legislatívnych nástrojov v Rade EÚ v Bruseli a má skúsenosti s vedením projektov financovaných z grantov Európskej komisie. Ivana aktívne komunikuje v anglickom jazyku.

Zameranie

Ivana Gážiová sa zameriava na oblasť práva nehnuteľností, zmluvného práva, práva obchodných spoločností a práva duševného vlastníctva. Na dennej báze radí klientom pri kúpe/predaji a nájme nehnuteľností a pripravuje zmluvy pre klientov v oblasti real estate projektov. Okrem toho sa venuje právnemu due diligence a vypracovávaniu právnych analýz.