JUDr. Jana Borská Partner

Jana Borská je advokátka, ktorá sa partnerkou RELEVANS stala v máji roku 2017.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobila vo viacerých renomovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku a viedla tím právnikov špecializujúcich sa na obchodné a finančné právne poradenstvo.

Zameranie

Počas svojej praxe Jana získala bohaté skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva a transakčného poradenstva. Jej doménou je oblasť real estate, domáce ako aj medzinárodné fúzie a akvizície, reštrukturalizácie spoločností a projektové financovanie.

Ako advokátka sa podieľala na množstve významných komplexných transakcií, či už v oblasti informačných technológii, bankovníctva, energetiky, nehnuteľností, zdravotníctva, ako aj retailových projektov.

Jana Borská je spolu s managing partnerom Alexandrom Kadelom taktiež zodpovedná za styk s klientmi a venuje sa business developmentu.