JUDr. Ladislav Haladej Advokát

JUDr. Ladislav Haladej je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2005 získal titul magister práv (Mgr.) a v roku 2008 akademický titul doktor práv (JUDr.). Ladislav aktívne hovorí po anglicky.

Pred príchodom do RELEVANS sa venoval najmä verejnému obstarávaniu a následne ako koncipient korporátnemu právu, právu nehnuteľností, stavebnému právu, M&A a súdnym sporom.

Zameranie

Ladislav sa už viac ako 10 rokov zameriava na právo nehnuteľností, development a stavebné právo. V právnych oblastiach, na ktoré sa špecializuje, poskytuje komplexné právne poradenstvo vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie, právnych analýz a iných právnych dokumentov.