JUDr. Lucia Baranová Partner

Lucia Baranová je advokátka, ktorá v RELEVANS pôsobí od jej vzniku. V januári 2018 sa stala partnerkou kancelárie.

Lucia je v kancelárii zodpovedná najmä za PR, marketing, publikačnú činnosť, HR stratégiu firmy, výber nových členov tímu, ich profesionálny rozvoj a podporu firemnej kultúry. Spolu s ostatnými partnermi sa aktívne podieľa na organizovaní vnútorného života kancelárie, nastavovaní interných procesov a rozhodovaní o jej ďalšom rozvoji a smerovaní.

Zameranie

Lucia Baranová sa v súčasnosti venuje najmä manažérskym povinnostiam a nastavovaniu interných procesov firmy. V minulosti sa podieľala na zastupovaní viacerých významných súdnych konaní, vypracovávala právne analýzy z oblasti občianskeho a obchodného práva a poskytovala komplexnú právnu podporu developerským projektom.