JUDr. Lucia Bardelčíková Advokát

JUDr. Lucia Bardelčíková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Hovorí plynule po anglicky a pasívne ovláda nemecký jazyk.

Zameranie

Lucia  sa zameriava na poskytovanie právnych služieb najmä v oblastiach práva obchodných spoločností, obchodného práva, zmluvného práva, občianskeho práva, práva nehnuteľností, verejného obstarávania a práva ochrany hospodárskej súťaže. Vo svojej praxi sa zameriava predovšetkým na korporátne transakcie, fúzie a akvizície, právny audit a právnu due diligence.