JUDr. Lucia Bardelčíková Právnik

JUDr. Lucia Bardelčíková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde získala v roku 2011 titul magister práv (Mgr.) a v roku 2013 titul doktor práv (JUDr.).

Pred príchodom do RELEVANS pracovala počas vysokoškolského štúdia ako právny asistent a neskôr ako advokátsky koncipient v slovenských advokátskych kanceláriách, v ktorých pôsobila v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva.

V RELEVANS pôsobí nepretržite od roku 2012. Počas jej praxe nadobudla bohaté skúsenosti najmä v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva, vrátane práva obchodných spoločností, práva nehnuteľností a developerských projektov. Právne služby a poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Zameranie

Lucia sa v súčasnosti venuje občianskemu, obchodnému a správnemu právu, predovšetkým so zameraním na sporovú agendu a záväzkové vzťahy. Podieľa sa na príprave žalôb a iných súdnych podaní, zastupovaní klientov na rokovaniach a v súdnych konaniach, príprave právnych analýz a stanovísk ako aj vypracovaní zmluvnej dokumentácie. Lucia sa špecializuje aj na právo real estate.