JUDr. Martin Berkeš Advokát

JUDr. Martin Berkeš je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (2015). V roku 2020 úspešne zložil advokátske skúšky a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Pred príchodom do RELEVANS pôsobil 8 rokov vo viacerých advokátskych kanceláriách v Bratislave, kde nadobudol skúsenosti so širokým spektrom právnej agendy. Počas štúdia pracoval na pozícii právneho asistenta, po jeho skončení vykonával prax advokátskeho koncipienta a v súčasnosti poskytuje právne služby ako advokát. Zároveň má skúsenosť aj s prácou v medzinárodnej korporácii, kde pôsobil na pozícii senior právnik.

Martin hovorí plynule anglicky.

Zameranie

Martin sa zameriava najmä na oblasť obchodného a občianskeho práva, práva nehnuteľností, ako aj na rôzne odvetvia správneho práva. Počas svojej praxe sa zaoberá najmä prípravou zmluvnej agendy, zastupovaním klientov v konaní pred súdmi a správnymi orgánmi, a taktiež sa venuje vypracovaniu právnych analýz a stanovísk.