JUDr. Mgr. Gabriela Fačkovcová Koncipient

JUDr. Mgr. Gabriela Fačkovcová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení magisterského štúdia úspešne zložila rigoróznu skúšku a v roku 2018 jej bol udelený titul Doktor práv (JUDr.). Svoje vzdelanie si rozšírila o oblasť manažmentu, ktorého magisterské štúdium absolvovala na Fakulte Managementu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2020 (Mgr.).

Pred zahájením spolupráce s našou advokátskou kanceláriou pracovala ako advokátsky koncipient v advokátskych kanceláriách so zameraním sa na občianske, rodinné, obchodné a pracovné právo. Gabriela hovorí po anglicky, nemecky a maďarsky.

Zameranie

Gabriela sa špecializuje na sporovú agendu z oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva. Vo svojej praxi sa venuje najmä príprave súdnych a iných podaní, právnych analýz a stanovísk, a zastupuje klientov v konaní pred súdmi.