JUDr. Michaela Vojtková Advokát

Michaela Vojtková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2018 úspešne zložila advokátske skúšky a bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Má predchádzajúce pracovné skúsenosti z oblasti justície, pôsobila aj ako podnikový právnik vo významnej spoločnosti v oblasti energetiky.

Plynule ovláda anglický a španielsky jazyk.

Zameranie

Michaela sa v doterajšej právnej praxi venovala najmä sporovej agende, právu obchodných spoločností, zmluvnej agende v oblasti obchodného a občianskeho práva, nehnuteľnostiam.