JUDr. Miroslava Štefániková Advokát

Miroslava Štefániková je absolventkou Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2012 získala titul magister práv (Mgr.).

Pred príchodom do RELEVANS Miroslava pôsobila ako senior advokát v bratislavskej advokátskej kancelárii, v rámci ktorej stála na čele M&A tímu. V priebehu svojej praxe sa Miroslava venovala primárne developmentu a akvizíciám energetických projektov doma aj v zahraničí, vrátane zabezpečenia financovania / refinancovania a poskytovala poradenstvo pri zakladaní fondov kvalifikovaných investorov a reorganizácii investičných fondových štruktúr.  Miroslava zužitkovala svoje skúsenosti a odborné znalosti v oblasti M&A a práva obchodných spoločností ako spoluautorka prvého vydania Veľkého komentára k Obchodnému zákonníku od vydavateľstva EUROKÓDEX (2016). Právne poradenstvo poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Zameranie

Miroslava sa okrem tradičnej M&A/Corporate agendy zahŕňajúcej najmä fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností či právo cenných papierov osobitne špecializuje na obchodno-daňové nastavenie transakcií a oblasť banking&finance s dôrazom na projektové a akvizičné financovanie a financovanie nehnuteľností.