JUDr. Pavol Chrenko Advokát

JUDr. Pavol Chrenko je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v roku 2011 získal titul magister práv (Mgr.).

V roku 2013 získal akademický titul doktor práv (JUDr.). Od roku 2011 do roku 2015 pôsobil ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Bratislave. V roku 2015 zložil advokátske skúšky. Do Zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory bol zapísaný v roku 2015 pod číslom 7222. Hovorí anglicky a nemecky.

Zameranie

Pavol sa špecializuje najmä na oblasť občianskeho, obchodného a konkurzného práva a na sporovú agendu z oblasti občianskeho a obchodného práva. Okrem toho sa venuje príprave zmlúv a právnych analýz, právu obchodných spoločností a právu v oblasti nehnuteľností.